Trening zastępowania agresji przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym mających trudności z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji, z zachowaniami prospołecznymi.

Trening ma charakter warsztatów podzielonych na trzy bloki tematyczne:

1. Trening Umiejętności Społecznych mający na celu podwyższanie umiejętności przydatnych w życiu codziennym takich jak m.in: proszenie o pomoc, radzenie sobie z czyimś gniewem, reagowanie na zaczepki. Na tych zajęciach młodzi ludzie mają możliwość przyjrzenia się wzorcowym zachowaniom prospołecznym. Ćwiczą umiejętności społeczne z którymi mają trudności na co dzień. Są zachęcani do utrwalania i wdrażania w życie wyuczonych na zajęciach sposobów funkcjonowania.

2. Trening Kontroli Złości  na którym  uczniowie uczą się rozpoznawać, kontrolować i redukować swój gniew.  Ten blok zajęć ma na celu nauczyć uczestników w jaki nie agresywny sposób reagować na agresywne zachowania innych.

3. Trening Wnioskowania Moralnego.  Na tych zajęciach uczniowie dyskutują o istotnych dla siebie problemach, poruszają różnego rodzaju dylematy, zastanawiają się nad wieloma możliwościami ich rozwiązania.

Warsztaty  przyjmują charakter zajęć grupowych. Osoby uczą się i trenują w cyklu 10, 90 minutowych spotkań.
Prowadzone są przez  Joannę Zalewską,  Martę Kubiak.

Zajęcia mogą odbywać się na terenie poradni bądź placówki z rejonu działalności poradni.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 639 76 66.