Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem:

27.05.2020 (środa) – godz. 10.00

10.06.2020 (środa) – godz. 12.00

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3:

27.05.2020 (środa) – godz. 10.00

10.06.2020 (środa) – godz. 10.00