Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem:

05.04.2019 (piątek) – godz. 11.00

10.05.2019 (piątek) – godz. 11.00

24.05.2019 (piątek) – godz. 11.00

07.06.2019 (piątek) – godz. 11.00

28.06.2019 (piątek) – godz. 11.00

12.07.2019 (piątek) – godz. 11.00

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3:

08.04.2019 (poniedziałek) – godz. 10.00

08.05.2019 (środa) – godz. 14.00

22.05.2019 (środa) – godz. 14.00

05.06.2019 (środa) – godz. 14.00

26.06.2019 (środa) – godz. 14.00

10.07.2019 (środa) – godz. 14.00