Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem:

06.09.2019 (piątek) – godz. 11.00

20.09.2019 (piątek) – godz. 11.00

04.10.2019 (piątek) – godz. 11.00

18.10.2019 (piątek) – godz. 11.00

08.11.2019 (piątek) – godz. 11.00

22.11.2019 (piątek) – godz. 11.00

06.12.2019 (piątek) – godz. 11.00

13.12.2019 (piątek) – godz. 11.00

10.01.2020 (piątek) – godz. 11.00

24.01.2020 (piątek) – godz. 11.00

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3:

28.08.2019 (środa) – godz. 14.00