Dokumenty potrzebne na Zespół Orzekający

Zwracamy uwagę, że zaświadczenia lekarskie powinny być wypełniane przez lekarzy specjalistów.