PRACOWNICY PEDAGOGICZNI:

mgr Joanna Zalewska – psycholog

mgr Joanna Świątkowska – pedagog specjalny

mgr Marzanna Frączek – logopeda/neurologopeda

mgr Marta Kubiak – psycholog

mgr Małgorzata Prasek – psycholog

mgr Lidia Mila – pedagog/logopeda

mgr Ewa Szymańska – psycholog

mgr Katarzyna Wojciechowska – psycholog

mgr Joanna Daniel – logopeda

mgr Katarzyna Szczublińska – pedagog specjalny

mgr Natalia Dudzińska – logopeda/neurologopeda

dr Patrycja Wesołowska – pedagog

mgr Izabella Grzesiak – pedagog specjalny

mgr Jagoda Juszczak – pedagog specjalny

mgr Ewelina Trzeciak – pedagog specjalny

mgr Klaudia Malinowska – psycholog

mgr Kalina Kaniuk – psycholog

mgr Grzegorz Wilkiel – psycholog

mgr Anita Zawidzka – pedagog specjalny

 

LEKARZE KONSULTANCI:

lek. med. Anna Maria Andrzejewska

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI:

Patrycja Bereźnicka – Szymczak – specjalista ds. administracji

Beata Bartkowiak – sekretarz poradni

Olga Prostoruk – sekretarz poradni

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Anna Modrowska