PRACOWNICY PEDAGOGICZNI:

mgr Stella Busz – Bogusławska– psycholog/pedagog

mgr Joanna Jakubowska – pedagog

mgr Agata Karpina– psycholog

mgr Katarzyna Fijałkowska – psycholog

mgr Marzanna Frączek – logopeda/neurologopeda

mgr Katarzyna Dolecka – psycholog

mgr Hanna Gadzińska – pedagog

mgr Agnieszka Sala – psycholog

mgr Julia Adaszewska – psycholog

mgr Magdalena Hardt – psycholog

mgr Olga Pytlewska – pedagog

 

LEKARZE KONSULTANCI:

lek. med. Anna Maria Andrzejewska

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI:

Patrycja Bereźnicka – Szymczak – starszy specjalista ds. admin.

Natalia Stępień – specjalista ds. admin.

Anna Dobrowolska – specjalista ds. admin.

Beata Bartkowiak – sekretarz poradni

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Patrycja Skrzypczak

Mirosława Molenda