DYREKTOR ZESPOŁU PORADNI

mgr Michał Stawrakakis – psycholog

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Lidia Mila – pedagog