Bobkowicz – Lewartowska L. (2000), Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapia, Kraków

Gałkowski T. (1995), Dziecko autystyczne w środowisku domowym i szkolnym, Warszawa

Loovaas I. (1993), Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, Warszawa

Kruk – Lasocka J. (1999), Autyzm czy nie autyzm?, Wrocław

Maurice C. (2002) Modele zachowań oraz modele współpracy z dziećmi