Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Nr 1 został wyposażony w aparaturę pozwalającą prowadzić treningi metodą eeg biofeedback.

Celem tych treningów jest nauczenie  dziecka umiejętności utrzymywania optymalnego stanu fizjologii mózgu. Dzięki nabytej w czasie ćwiczeń umiejętności wywoływania pozytywnych dla funkcjonowania fal mózgowych, może ono:

  • poprawić swoją koncentrację uwagi,
  • radzić sobie ze stresem,
  • zwiększyć odporność immunologiczną,
  • uzyskać stan równowagi psychicznej i przyjemnego rozluźnienia.

Treningi poprawiają również możliwości intelektualne – szybsze i lepsze przyswajanie nowych informacji, w tym szybsza i skuteczniejsza jest nauka języków obcych.

Terapię eeg biofeedback najczęściej stosuje się w:

– zaburzeniach koncentracji uwagi,

– zaburzeniach procesów uczenia się,

– zaburzeniach zachowania u dzieci,

– zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego,

– zaburzeniach nastroju,

– zaburzeniach snu.

Sesje terapeutyczne trwają około godziny, są nieinwazyjne i przyjemne dla pacjenta. W celu uzyskania korzystnych zmian w zachowaniu konieczny jest systematyczny, cotygodniowy udział w zajęciach co najmniej przez rok. W czasie treningu fale mózgowe są przetwarzane przez aparaturę na konkretne parametry gry, którą dziecko rozgrywa na ekranie monitora. Kieruje grą (nie używając myszki ani klawiatury) swoimi falami mózgowymi rejestrowanymi przez elektrody umieszczone na głowie. Wywołując i utrzymując pożądane fale mózgowe osiąga sukcesy w grze.

Zapisy/osoby prowadzące:

J. Jakubowska (tel. 61  639 76 65),
J. Zalewska, M. Kubiak (tel. 61 639 76 66)

Treningi prowadzone są
w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1 (ul. Słowackiego 54/56) w każdy:

  • poniedziałek
  • wtorek
  • środa