Rekrutacja do grupy terapeutycznej dla młodzieży

Zapraszamy młodzież licealną na spotkania grupy terapeutycznej.

Celem zajęć jest przepracowanie trudności w relacjach społecznych przy wykorzystaniu własnych zasobów, mocnych stron. W pracy z grupą zostaną zastosowane techniki terapeutyczne z nurtu systemowej terapii rodzin i indywidualnej.

Dodatkowo zajęcia będą wzbogacone o ćwiczenia rozwijające umiejętności społeczne oraz inteligencję emocjonalną.

Osoby prowadzące: mgr Karolina Maniewska, mgr Anna Żak – Amborska

Spotkania adresowane są dla licealistów z rejonu Górczyna, Łazarza i Jeżyc.

Zajęcia są bezpłatne.

Odbywać się będą w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1, ul. Słowackiego 54/56, w poniedziałki w cyklu co dwa tygodnie.

W celu zgłoszenia się na zajęcia wskazany jest kontakt telefoniczny z Poradnią 616397675.

O terminie pierwszego spotkania uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.