Celem szkolenia jest:

  • Tworzenie strategii pomocy w trudnych problemach, superwizja przypadków z praktyki szkolnej
  • Wsparcie i wymiana doświadczeń, pokazanie wartości pracy zespołowej, korzystania z doświadczeń innych, dzielenie się własnymi
  • Rozpoznanie potencjału zawodowego uczestników,
  • Integracja środowiska psychologów i pedagogów

Tematyka:

  • Aspekty prawne jako kontekst w rozwiązywaniu problemów
  • Tworzenie strategii pomocy dziecku z różnorodnymi trudnościami jako podstawa w konstruowaniu indywidualnych planów pomocy uczniom.
  • Prawidłowości rozwojowe dzieci i młodzieży, przyczyny zachowań agresywnych

 p. Małgorzata Nowak, p. Karolina Maniewska.