Przemyślany i „dopracowany” wybór drogi edukacyjno-zawodowej warunkuje sukcesy nie tylko w szkole ponadgimnazjalnej i na wyższych studiach, ale przede wszystkim w pracy zawodowej. Pozwala więc uniknąć trudnych sytuacji i zmniejsza ryzyko zagrożenia bezrobociem.

 

Działania poradni zmierzają w kierunku przygotowania uczniów do planowania swojej drogi edukacyjno-zawodowej. Służą temu:

– zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej dla uczniów klas VI-tych,

– warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,

– przeprowadzane na terenie szkół badania  grupowe  z zakresu doradztwa zawodowego wraz z  indywidualnymi poradami w oparciu o wyniki tych badań oraz dyżury doradcze w szkołach dla uczniów nie biorących udziału w badaniach oraz ich rodziców,

– indywidualne badania diagnostyczne w poradni dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych  z zastosowaniem testów papierowych i programów komputerowych,

– skierowania na konsultacje w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy.

 

Poradnia  udziela pomocy:

w planowaniu drogi edukacyjno – zawodowej przez każdego ucznia oraz przez młodzież niepełnosprawną i przewlekle chorą,

– w dokonywaniu wyboru przedmiotów maturalnych i zdobywaniu niezbędnych informacji o kierunkach kształcenia w szkołach policealnych i na wyższych uczelniach,

– w zmianie kierunku kształcenia zawodowego i szkoły w przypadku wcześniejszych, nieprawidłowych decyzji,

– we wzbogacaniu wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego, umiejętności dawania wsparcia przez rodziców, wychowawców, pedagogów, psychologów i doradców szkolnych.

Zachęcamy uczniów, rodziców, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych  do korzystania z naszej oferty.

Zgłoszenia przyjmują: Agata Karpina  (tel. 61 639 76 65)

***

DO POBRANIA: