Zapraszamy młodzież gimnazjalną na zajęcia socjoterapeutyczne

„Jak dogadać się z dorosłymi, rówieśnikami i zbudować potencjał na przyszłość”

Cele spotkań

  • Rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak współpraca, rozwiązywanie konfliktów, przestrzegania reguł, empatii i zrozumienia potrzeb i trudności innych osób, przełamywania lęku w kontaktach z innymi ludźmi.
  • Poznanie uczestników grupy i odkrywanie ich zasobów, mocnych stron oraz trudności.

Ważne informacje organizacyjne:

Rekrutacja: w celu zgłoszenia się na zajęcia wymagany jest kontakt telefoniczny rodzica z Poradnią 61 639 76 66. Należy podać dane dziecka oraz nr telefonu. Po zakończeniu rekrutacji prowadzący telefonicznie podadzą datę pierwszego spotkania.

Osoby prowadzące: mgr Karolina Maniewska, mgr Małgorzata Prasek, mgr Patrycja Wesołowska, mgr Katarzyna Dolecka  (tel. 61639 76 66)

Miejsce spotkań: Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1, ul. Słowackiego 54/56

Czas trwania zajęć: czwartki g. 16-18

Oferta jest bezpłatna i dotyczy uczniów z rejonu Górczyna, Łazarza i Jeżyc.