Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

Monitoring w ZPPP1

Kontrahenci ZPPP1

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Nr 1 można się kontaktować z:

Inspektor Ochrony Danych:
Magdalena Gałczyńska
iod2_mjo@um.poznan.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych:
Robert Petrović
iod7_mjo@um.poznan.pl