WIZJA

/Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości placówki wykreowanym na podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i szczegółowe plany ich realizacji/

Nasza poradnia pracuje na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców oraz służy pomocą nauczycielom przedszkoli i szkół znajdujących się w rejonie jej działania. Poradnia świadczy usługi diagnostyczno-terapeutyczne dzieciom z zaburzeniami autystycznymi, ich rodzicom i nauczycielom bez względu na miejsce zamieszkania i nauki.

Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne prowadzone jest w sposób profesjonalny i kompetentny przez pracowników psychologiczno-pedagogicznych systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Rodzice i nauczyciele otrzymują jasne, zrozumiałe i możliwe do zrealizowania porady i zalecenia (zarówno ustne jak i w formie opinii pisemnych).

Klienci poradni (dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele) chętnie korzystają z pomocy naszej placówki, a pomoc ta dostosowana jest do zgłaszanych przez nich problemów i potrzeb.

Poradnia znana jest w swoim środowisku jako placówka oferująca usługi psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne na wysokim poziomie.

Wysoką jakość świadczonych usług zapewniają nie tylko wykwalifikowani pracownicy, ale również ulegająca stałej poprawie baza (wyposażenie w metody diagnostyczne, pomoce dydaktyczno-naukowe, urządzenia techniczne itp.).

MISJA

/Misja placówki oświatowej jest jej organizacyjnym samookreśleniem-przesłaniem dotyczącym tego, czym będziemy się kierować w codziennych działaniach prowadzących do urzeczywistnienia wizji. Konkretyzuje ona ogólny cel działania placówki. Odpowiada na pytanie o to, po co istnieje?/

Pracownicy poradni udzielają pomocy i wsparcia dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom. Pomoc ta jest nastawiona na wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości i potrzeb.