PLATFORMA DO BADAŃ ZMYSŁÓW

Problemy ze słuchem i wzrokiem mogą się pojawić u dziecka w każdym wieku nagle, lub stopniowo, pozostając w wielu przypadkach niezauważonym przez rodziców przez dłuższy czas. Obecność zaburzeń słuchu czy wad wzroku wpływa na zachowanie dziecka, jego koncentrację i pogorszenie zdolności poznawczych czy wręcz zahamowanie rozwoju.

Objawy związane z występowaniem wad wzroku mogą być różnorodne. Często niecharakterystyczne, np. bóle głowy, łzawienie, zamazywanie się liter, pieczenie oczu, podwójne widzenie.

W przypadku objawów wskazujących na możliwość występowania zaburzeń słuchu należy zwrócić uwagę na m.in.

 • Opóźnienie rozwoju mowy lub ograniczony zasób języka
 • Trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego, niewyraźną mowę
 • Problemy z pisaniem ze słuchu
 • Rozkojarzenie, problemy z koncentracją uwagi
 • Częste prośby o powtórzenie, dopytywanie się
 • Trudności z lokalizacją źródła dźwięku
 • Głośne mówienie w cichym pomieszczeniu
 • Siedzenie zbyt blisko telewizora lub manipulowanie ustawieniem głośności
 • Utrudnienia w rozumieniu poleceń w hałasie np.: podczas przerw

Jeżeli Państwo obserwujecie u swoich dzieci, wychowanków powyżej opisane objawy, lub po prostu chcecie sprawdzić funkcjonowanie narządów zmysłów, możecie skorzystać z oferty naszej Poradni.

Przeprowadzamy komputerowe badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy u dzieci i młodzieży. Wykorzystujemy w tym celu nowoczesny sprzęt, którego twórcami są pracownicy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy w Warszawie.

Badania wykonywane na Platformie do Badań Zmysłów:

 • Badanie audiometryczne
 • Test centralny DDT (dwudzielny test cyfrowy)
 • Test słowny
 • Badanie różnicowania kontrastu
 • Badanie widzenia barwnego
 • Badanie przesiewowe mowy

Zapraszamy rodziców, wychowawców z rejonu Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych nr 1 do skorzystania z naszej oferty.

Prosimy o rejestracje telefoniczną pod numerem poradni (kontakt z Lidią Milą we wtorki w godz. 9.00 – 12.00)

Badania są bezpłatne; nie wymagamy skierowań!