Wprowadzenie

Niniejszy dokument określa politykę prywatności i cookies (dalej zwane „Polityką”) dla strony internetowej ppp1.poznan.pl (dalej zwanej „Serwisem”). Serwis jest zobowiązany do przestrzegania i ochrony prywatności Użytkowników oraz do zastosowania odpowiednich technologicznych rozwiązań minimalizujących ingerencję w prywatność Użytkowników.

Administrator

Administratorem serwisu jest Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1 z siedzibą w Poznaniu, ul. Słowackiego 54/56

Gromadzenie i używanie danych

Serwis nie gromadzi żadnych danych osobowych za pośrednictwem formularzy kontaktowych, jako że takie formularze nie są dostępne na stronie. Serwis zbiera jednak dane nieosobowe, takie jak adres IP, typ przeglądarki, czas trwania wizyty, preferencyjne ustawienie, strony odwiedzane w serwisie itp., za pomocą plików cookies.

Pliki Cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer internetowy i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Gdy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, strona rozpoznaje typ urządzenia, z którego użytkownik łączy się ze stroną. Informacje gromadzone w ten sposób nie są używane do identyfikacji użytkownika, lecz służą do poprawy jakości funkcjonowania, zapamiętywania preferencji użytkownika serwisu (np. dot. ustawionego rozmiaru i kolorów czcionki) i generowania statystyk użycia strony.

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wyłączyć lub przywrócić opcję korzystania z plików cookies, zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej. Instrukcje zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronach pomocy większości przeglądarek.

Bezpieczeństwo

Zastosowano odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę gromadzonych danych przed dostępem osób nieupoważnionych, usunięciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem czy zniszczeniem.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna Polityka Prywatności jest zawsze dostępna na stronie internetowej.