Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem:

20.04.2022 (środa) – godz. 14.00

11.05.2022 (środa) – godz. 14.00

25.05.2022 (środa) – godz. 14.00

08.06.2022 (środa) – godz. 14.00

22.06.2022 (środa) – godz. 14.00

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3:

20.04.2022 (środa) – godz. 15.00

11.05.2022 (środa) – godz. 15.00

25.05.2022 (środa) – godz. 15.00

08.06.2022 (środa) – godz. 15.00

22.06.2022 (środa) – godz. 15.00