Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem:

08.09.2021 (środa) – godz. 12.45

22.09.2021 (środa) – godz. 12.45

06.10.2021 (środa) – godz. 12.45

20.10.2021 (środa) – godz. 12.45

03.11.2021 (środa) – godz. 12.45

17.11.2021 (środa) – godz. 12.45

08.12.2021 (środa) – godz. 12.45

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3:

08.09.2021 (środa) – godz. 14.00

22.09.2021 (środa) – godz. 14.00

06.10.2021 (środa) – godz. 14.00

20.10.2021 (środa) – godz. 14.00

03.11.2021 (środa) – godz. 14.00

17.11.2021 (środa) – godz. 14.00

08.12.2021 (środa) – godz. 14.00