Odpowiadając na potrzeby, prowadzimy konsultacje dla nauczycieli szkół oraz przedszkoli znajdujących się w rejonie działania naszej poradni. Spotkania odbywają się na terenie poradni, bądź wybranej placówki. Mają one na celu przyjrzenie się pojawiającym trudnościom, dzielenie wiedzą na temat określonego ucznia oraz wspólne szukanie najlepszych rozwiązań.